Reparatieasfalt Tinascoat 25kg

Verwerking:
De beschadigde zone rechtlijnig uitkappen.
Met een stalen borstel de oppervlakte goed reinigen. Water en modder
verwijderen.
De bodem en de boorden van de te herstellen zone bestrijken met IKO
Bitumix CE à rato 0,2-0,3 kg/m².
IKO pro Tinascoat met een hark verspreiden en met een stamper of ander
gepast gereedschap of werktuig aandrukken.
Na verdichting mag de aangedrukte laag IKO pro Tinascoat niet dikker zijn
dan 3 cm. Bij diepe beschadiging, eerst als onderlaag goed aangedamde
steenslag (kaliber 0/22) aanleggen.
Bij hoge temperatuur IKO pro Tinascoat met zand bestrooien.
Verbruik: ± 25 kg/m², per centimeter dikte

    Deze combinatie bestaat niet.

    There are no accessory products.