Egaline-EN PLUS 25kg - van 2 mm/30mm

Snelnivelleringsmortel 2 - 30 mm

P.T.B.-EGALISER-EN PLUS is een droge, gebruiksklare, snel werkende egalisatiemortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden.
Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelf egaliserende mortel met als voornaamste eigenschappen:
- een zeer goed zelfvervloeiend verloop
- een snelle uitharding
- een uitstekende aanhechting
- hoge eindweerstanden

Zijn korte droogtijd vermindert de wachttijden voor ingebruikname van de vloer.
P.T.B.-EGALISEREN PLUS laat toe oneffenheden van 2 mm tot 30 mm in 1 laag op te vangen.

Mengverhouding: ± 5,5 L water per zak van 25 kg (± 22%)
Verbruik: ± 1,7 kg/mm/m² in poeder
Verpakking: 25 kg PE
Kleur: Bruingrijs
Verwerkingstijd: ± 30 min.
Gebruikstemperatuur: + 5°C tot + 30°C

    Deze combinatie bestaat niet.